Skip to main content
We unlock.
We bridge.
We outdo.

Put Your Cards On The Table

Pycott staat voor energieke samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Wij duiden belangen. Creëren wederzijds begrip en onderling vertrouwen. Zetten tegenwerken om in samenwerken. Wij nemen de tijd voor het fundament onder een productieve samenwerking: met heldere contracten en afspraken, evenwichtige risicoverdelingen en eerlijk uitgesproken ambities en verwachtingen. Als beide partijen open kaart spelen krijgt samenwerking een eerlijke kans. Want in een open en veilige omgeving ontstaat ruimte voor initiatief en het nemen van verantwoordelijkheid om samen te werken aan het realiseren van gemeenschappelijke doelen.

Wat we doen

Project- en contractmanagement

Goed doordacht en kritisch uitgevoerd project- en contractmanagement maakt complexe projecten beheersbaar. Als je exact weet wat je van elkaar mag verwachten blijf je botsingen de baas en gaat de samenwerking vloeien.

Begeleiden van samenwerking

Langdurige, succesvolle samenwerking is de resultante van een omgeving waar betrokkenen open kaart durven spelen, en hun verwachtingen en ambities eerlijk kunnen uitspreken.

Succesvolle aanbestedingen

Tenders winnen geeft voldoening. Net als de beste marktpartij selecteren. Maar houd je dat gevoel ook vast ná de aanbesteding? Alleen als je zeker weet dat je je beloften kunt waarmaken. Met een eerlijke prijs en een redelijke risicoverdeling.

Met wie we werken

Wij werken samen met opdrachtgevers en -nemers die hun energie willen steken in samenwerking in plaats van getouwtrek. Die de kracht van partnership ten volle willen benutten door op basis van vertrouwen samen uitdagingen op te pakken. Wij werken voor mensen en organisaties die open kaart spelen. Oog hebben voor elkaars belangen. Om samen oplossend vermogen te creëren.

Onze opdrachtgevers zijn overheden als gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid en bedrijven in de infrastructuur-, energie- en watersector.